Posts by: Lars Nilsson (admin)

Provtur och Marindag

  • 25 maj, 2008

T38 genomförde den 23 maj en provtur med gott resultat. Lördagen den 24 maj deltog T38 vid Marinens dag i Örlogshamnen, Karlskrona, och gjorde bl a på eftermiddagen ett uppvisningskör syd Lindholmen. Kommentar från kajen: T38 var den häftigaste båten på Marindagen. Mer info kommer till alla medlemmar under nästa…

läs mer →

T38 Sjösättning

  • 10 maj, 2008

T38 sjösattes tisdagen den 6 maj i strålande solsken och lugnt vatten. Fartyget ligger nu vid Wasaskjulet i Örlogshamnen för fortsatta arbeten vid kaj. På onsdagen genomfördes bl a bunkring och provkörning av samtliga motorer med gott resultat. Några bilder från sjösättningen finns under Fotoalbum. Vårt första uppdrag för året…

läs mer →

Gålöbasen 1954

  • 5 maj, 2008

Rolf Victorin låg som motorman på T41 1954, samma år som även T38 var aktiv. Under Fartyget/Berättelser finns nu en kopia ur Rolfs fotoalbum från det året under rubriken Bildberättelse från Gålöbasen sommaren 1954. Tag gärna del av dessa nostalgibilder!

läs mer →

Medlemsinformation

  • 1 mars, 2008

Vi hoppas att T38 Information februari 2008 nu nått alla medlemmar. Medlemsbladet innehåller nödvändig information inför årsmötet den 27 mars. Om någon medlem händelsevis inte fått bladet, meddela detta till info@t38.se! Även andra intresserade kan få en pdf-kopia av medlemsbladet via mejl efter begäran.

läs mer →

Medlemsavgift 2008

  • 4 januari, 2008

Till alla medlemmar i T38 Vänner: God fortsättning på det nya mtb-året! Vi har med glädje kunnat konstatera att några medlemmar utan påminnelse redan inbetalt medlemsavgiften för 2008. Tack för det! Vi ser gärna att fler följer detta exempel så att vi så tidigt som möjligt får en uppfattning om…

läs mer →
12 av 12
89101112