Alla inlägg av Lars Nilsson (admin)

Medlemsdagen 2023 genomförd

Årets medlemsdag genomfördes planenligt lördagen den 5 augusti i samband med Karlskrona skärgårdsfest. Dagen bjöd på fint väder, växlande molnighet och svag vind.
Fem åkturer genomfördes mellan kl 09.30 och 15.00 och det var 62 medlemmar (förutom besättning och funktionärer) som fick medfölja på en åktur. Vi fick också några nya medlemmar i samband med medlemsdagen.
Chefen för Sjöhistoriska museet i Stockholm, Mats Djurberg, var på besök och passade på att ”inviga” vår K-märkningsskylt och höll ett kort tal där vi fick beröm för vårt arbete med T38.
Göran Modig deltog även i år med sina modeller och gjorde bland annat uppvisning med T48. Applåder kunde höras från publiken vid bassängen framför museet.
Foton: Thomas Chevrell, Ulf Trulsson, Christoffer Persson.

T38 sjösatt 20 maj

Lördagen den 20 maj kom T38 åter i sitt rätta element.
Sjösättningen gick bra i fint väder. T38 ligger nu förtöjd vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu återstår några veckors rustningsarbeten vid kaj innan provtur kan genomföras.

Foto: Anders Ekenberg

T38 Vänner medlemsdag 5 augusti

I likhet med tidigare år arrangerar T38 Vänner en medlemsdag för medlemmar, denna gång lördagen den 5 augusti med början kl 0900 vid Marinmuseum.
Årets medlemsdag äger rum i samband med Skärgårdsfesten i Karlskrona. Det kommer därför att finnas många möjligheter till förströelse vid eventuell väntan på åktur med T38.
Under dagen kommer också Göran Modig att visa upp sin radiostyrda modell av T48.
För att få delta vid medlemsdagen och boka åktur skall medlemsavgiften för 2023 vara betald.
Då detta skrivs redan i maj kan det bli ändringar fram till i augusti. I så fall delges det på hemsidan och med e-post till medlemmarna.
Foto: Mikael Andersson 2019

Årsmöte 23 mars

T38 vänners årsmöte genomfördes den 23 mars på Marinmuseum.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar utdelade Veteranflottiljens representant, Jan Hagberg, Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen”, till Dick Nilsson som tillhört T38 besättning sedan 2006, tillhört styrelsen på olika poster sedan 2010 och är sedan 2018 kassör. Dessutom till Thomas Chevrell som tillhört T38 besättning sedan 2010 och sedan dess förtjänstfullt arbetat med underhåll i maskin.
Förre medlemmen, Ingvar Stenmark överlämnade därefter till föreningen en modell av T47 som han själv byggt.
Därefter höll tidigare amiralen och marinchefen Jan Thörnqvist en intressant föreläsning om kriget mellan Ryssland och Ukraina under rubriken ”Egna iakttagelser, tankar och slutsatser”. Mycket uppskattat av deltagarna.

Därefter intogs en god middag i restaurang Skeppsgossen.
Foton: Jens-Olof Lindh, Thomas Chevtell

Uppdatering av hemsidan

Du kanske märker att hemsidan ser något annorlunda ut än tidigare, Det beror på att sidan håller att uppdateras till en ny version av WordPress.
I samband med uppdateringen kommer de lösenords-skyddade medlemssidorna att utgå, då denna tjänst endast har utnyttjats av ett fåtal medlemmar. I fortsättningen kommer all viktig information till medlemmarna att skickas med e-post. Det är därför viktigt att alla medlemmar anmäler adress till info@t38.se och sedan inte glömmer att meddela eventuell ändring!
Uppdateringen kommer att pågå en tid framöver. Sidorna på engelska, tyska och nederländska återkommer. Även en del annat från den ”gamla” sidan, bland annat filmer samt sidan med berättelser som äldre medlemmar författat om sin tid på mtb.
Även bildarkivet, som vi kallade ”fotoalbum”, utgår. Däremot kommer fler bilder att bifogas varje nyhetsinlägg. Fler bilder kommer också att läggas in på föreningens Facbook-grupp, Motortorpedbåten T38 | Facebook, där vi med foton och video löpande lägger ut vad som händer på och runt T38.
Du är välkommen med synpunkter och förslag på hemsidans utformning. Sänd dessa  till info@t38.se.

Lars Nilsson

Motorbyte 12 november

Lördagen den 12 november genomfördes motorbyte på T38. Babords huvudmotor byttes ut mot en förhoppningsvis friskare motor. Det var bra flyt och bra tempo. Bytet var klart innan lunch. Vi fick hjälp med kran från Dantec.
Foton: Hans-Åke Hansson, Christer Hörnstam, Thomas Chevrell.

Sommarsäsongen 2022 avslutad

Årets medlemsdag var planerad att genomföras vid Marinmuseum i samband med firandet av Marinen 500 år i Karlskrona.
När vi skulle starta upp inför medlemsdagen den 13 augusti fick vi dock haveri på en oljekylare till en marschmotor. Säkerhetsmässigt kunde vi inte gå till sjöss med detta. Därför blev det tyvärr inga åkturer för väntande medlemmar. Istället för åkturer genomfördes visning av fartyget för medlemmar och allmänhet mellan kl. 10.00 och 16.00, ca 100 personer besökte fartyget. Dessutom fick ca 50 medlemmar möjlighet att åka en runda med Saabs stridsbåt, som Jens Lindh ordnat fram. Försäljningen av medlemsartiklar slog dock rekord.
I bassängen mellan Marinmuseum och Slup och Barkasskjulet genomförde Göran Modig planenligt sin upp uppvisning med modellen av T48. Många imponerade åskådare.
Efter reparation av oljekylaren gjordes en provtur den 3 september. Efter losskastning upptäcktes dock ett nytt problem som vi inte haft innan och vi var tvungna att gå in till Örlogshamnen för noggrannare felsökning. Den 18 september togs T38 upp på slipen för att kontrollera axelbärarlagren, men inget fel kunde hittas. Därefter gjordes en ny provtur den 28 september.
Därmed är årets sommarsäsong, som inte riktigt blev som vi tänkt oss, avslutad. T38 ligger nu i Örlogshamnen för förberedelse av vinterns underhåll med bland annat byte av babords huvudmotor.
Bilden är från provturen den 28 september. Foto: Jan Hagberg.

Provtur den 3 september

År 2022 år ett oroligt och i många fall mörkt år. Tyvärr gäller det för vårt fartyg också. Vi har kämpat på med den trasiga oljekylaren och den är fixad nu.

En glad besättning kastade loss lördagen den 3 september för provtur. Kontroll inför en ny medlemsdag. Då upptäcker vi ett nytt problem som vi inte haft innan på styrbords drivlina. För att kontrollera och åtgärda måste T38 upp på slipen, bränslet pumpas till tankbil osv.
Därför tog vi beslutet att förtöja i Örlogshamnen och påbörja vårt sen tidigare planerat byte av babords huvudmotor. Beslutet grundar sig på säkerhet för vårt k-märkta fartyg, besättningen och givetvis ni medlemmar.
Vi såg verkligen fram emot en ny medlemsdag men vi kan inte trolla, vilket jag önskar vi kunde.

Jag tillönskar er lemmar och T38 besättning en fortsatt fin höst och sedan får vi spotta i nävarna för att ta nya tag med vårt fina fartyg.

Peter
Ordförande

Medlemsdagen 13 augusti

När vi skulle starta upp inför medlemsdagen den 13 augusti fick vi haveri på en oljekylare till en marschmotor. Säkerhetsmässigt kunde vi inte gå till sjöss med detta. Därför blev det tyvärr inga åkturer för alla väntande medlemmar.

Istället för åkturer genomfördes visning av fartyget för medlemmar och allmänhet, Omkring 100 personer besökte under dagen fartyget. Ca 50 medlemmar fick också möjlighet att åka en runda med Saabs stridsbåt, som Jens Lind ordnat.

I bassängen mellan Marinmuseum och Slup- och barkasskjulet genomförde Göran Modig planenligt sin uppvisning med modellen av T48. Många imponerade åskådare.

Vi återkommer så fort vi kan med ett nytt datum för medlemsdag i år. Problemet med oljekylaren skall åtgärdas skyndsamt.

Foto: Christoffer Persson