Årsmötet den 19 mars

Vid årsmötet på Marinmuseum den 19 mars deltog 20 medlemmar. Protokollet i sin helhet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj.
Föreningens vice ordförande, Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk, valdes att leda årsmötesförhandlingarna. Mötet inleddes med parentation över de avlidna medlemmarna Sixten Östh och Per Öhman.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Föreningens ordförande, Jan Hagberg, omvaldes på ytterligare två år. Även samtliga styrelseledamöter och revisorer vars mandattid utgick omvaldes. I valberedningen invaldes som ny tredje medlem Thomas Chevrell.
Under övriga frågor utdelade föreningens ordförande Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till förre styrelseledamoten och intendenten vid SMM, Hans Lineskär (se bild). I motiveringen nämndes bland annat hans arbete och engagemang vid återskapandet av T38 till ett levande museifartyg åren 1994-2000. Hans var också initiativtagare till bildandet av föreningen T38 Vänner år 2000.
Efter årsmötesförhandlingarna intogs en god Pytt Bellman i restaurang Skeppsgossen.
Kvällen avslutades med en trevlig föreläsning av Rolf Edwardson. Rolf berättade bland annat om The Royal Navy i Östersjön i samband med kriget mot Storbritannien 1810-1812, britternas flottbas på Hanö samt om amiralen James de Saumarez och hans koppling till Karlskrona.
Ett stort tack till de medlemmar som deltog vid årsmötet!
Foto: Thomas Chevrell