Berättelser

Marinens motortyper i MTB

  • 4 september, 2013

En kort beskrivning av marindirektör Curt Borgenstam (maj 1991). Isotta Fraschini 181, 183, 184, CRM 184, 185. IF 181 850-900 hk vid 1800 r/m. Var monterade i de f d italienska mtb T11-T14. Utvecklad omkring 1933-1935 för ursprungligen rysk räkning ur flygmotorn ASSO 1000 på 700-1000 hk. Denna flygmotor var…

läs mer →

Curt Borgenstam

  • 1 september, 2013

Curt Borgenstam är namn som ofta nämns i samband med motortorpedbåtar. Curt stod i spetsen för den utveckling som motortorpedbåtarnas teknik genomgick under perioden 1945-1954. Han förbättrade båtarnas driftsäkerhet och tog fram nya, sjödugliga typer. Curt Borgenstam var dalmas i ursprunget, närmare bestämt fån Falun där han föddes 1919. Han…

läs mer →

Skolskjutning med torped på mtb 1956 och 1957

  • 7 augusti, 2013

Medlemmen Stig Hedén var signalman på T41 1956 och kadett på T44 1957. Här är hans berättelse om hur torpedskjutning och minfällning gick till på mtb på 50-talet. Bilderna är hämtade ur T38 Vänners bildarkiv. De torpedtyper som användes hade beteckningen JB3 (tror jag) och sköts ut ur tuberna med…

läs mer →

Minnesanteckningar och bilder från 1952

Medlemmen Rolf Andersson ryckte in vid flottan i Karlskrona första gången 1949. Han kom då en månad för sent på grund av att han varit till sjöss i handelsflottan och blev då hemförlovad efter en vecka. Blev sedan åter inkallad 1951, och efter grundutbildning under tre månader på Sparre fick…

läs mer →

Bildberättelse från Gålöbasen sommaren 1954

  • 6 augusti, 2013

Medlemmen Rolf Victorin låg som motorman på T41 1954. Så här skriver Rolf i vår gästbok: ”Många sjömil har jag från 41-an sett häckvågen från bl a 38-an! Minns också kamratskapet med besättningen under tiden på Gålöbasen.” Här är en kopia av Rolfs fotoalbum med kommentarer från Gålöbasen sommaren 1954….

läs mer →

Långresan till Malmö 2005

  Torsdag 2005-08-25 Redan vid 10-tiden samlades besättningen inför årets långresa. Evenemanget till ära – och kanske med hemresan från Bornholm häromåret i gott minne – genomfördes övningar och demonstrationer av både länspumpar och läcktätning. Vidare lovade vädret vatten från alla håll, i sällskap med vind. Strax efter losskastning från Marinmuseum…

läs mer →

Långresan 2002 med T26 och T38 till Bornholm

    Några glimtar nedtecknade av Bengt “Putas” Forssbeck, en sedan länge avpolletterad mtb-chef. Långresan sommaren 2002 gick ut i vida världen till främmande exotiskt land nämligen till Danmark, närmare bestämt till Bornholm och Christiansö. Efter långvarigt planeringsarbete i första hand från T38-as sida med Kenth Öberg och Lars Nilsson…

läs mer →

Signaltjänsten på mtb

De senaste typerna av motortorpedbåtar hade två signalmän i sin besättningsfördelning. Ibland fanns därtill en radiotelegrafist på DC-fartyget. Optisk signalering var jämförelsevis av mindre omfattning – förbandet leddes i stor utsträckning med klarspråk via 3 W UK systemet, vilket inte minst nattetid var nödvändigt. Orsaken till detta var naturligtvis vikten…

läs mer →

Tysk snedseglare – eller “Det är dans uppå fördäck i natt”

  Idyllisk veckohelgsförsommarkväll på Gålöbasen 1956. T38 (FC Lt C Fredholm) är jourbåt, även för Kustflottan. Undertecknad, signalman på T 41, som typisk landsortsgrabb (!), utan större intressen att bevaka inne i huvudkommunen, har övertalats att byta till sig jourtjänstdygnet. Det kostade, om jag minns rätt en halva whisky, men…

läs mer →

Torpederna på T38

Torpederna på T38 och dess systerbåtar från T21 och upp till T56 var 53 cm så kallade ”ångtorpeder” vilket syftar till att det var ånga som gav drivkraften till den i torpeden inbyggda framdrivningsmotorn. Längst fram i den nästan 7 meter långa och ca 1,5 ton tunga torpeden var sprängladdningen…

läs mer →
1 av 2
12