Motorbyte och provtur

Söndagen den 1 juni genomförde T38 sin provtur efter vinterunderhållet. I höjd med Kungsholmen mötte vi robotbåten R142 Ystad, som också ingår i Veteranflottiljen och som var på väg till Karlskrona för en veckas besök i samband med det nya ubåtsmuseets invigning. Se FSvR hemsida, www.robotbatar.se
Tyvärr visade det sig att en huvudmotor på T38 inte mådde så bra och provturen fick därför avbrytas och T38 återgick till Örlogshamnen. Vid närmare undersökning av mittens HM beslöts att byta motor. Efter en veckas arbete med ersättningsmotorn kunde själva bytet ske den 9 juni. Därefter vidtog installation av den ”nya” motorn som kunde provstartas vid kaj den 15 juni. Motorn mullrade igång direkt och ett fantastiskt bra arbete av våra duktiga maskinare var därmed avslutat.
Ny provtur genomfördes på eftermiddagen den 18 juni. Allt fungerade perfekt och T38 kunde nu förtöja på sin vanliga plats vid Marinmuseum.
Vi ser nu fram emot besök i Karlshamn under Östersjöfestivalen den 18-19 juli och vår medlemsdag den 16 augusti i samband med Marindagen i Örlogshamnen. Vi kommer att ligga vid ”trädet”.
Bild nedan: Provstart av mittens HM. Foto, Thomas Chevrell.