Film

Film från Marindagen 2016

2016-08-13, Foto: Claes Persson

Motortorpedbåt T38 – Sveriges häftigaste museifartyg?

2009-10-22, Foto: Marinmuseum

En tur med torpedbåten

2007-07-27, Foto: Håkan Linder

T38 möter T56

2008-07-26, Foto: Ragnar Arvidsson