T38 Data

t38-genomskarning
Typ T32 T32-T41, 10 fartyg byggda 1951-1952

Varv: Kockums Mekaniska Verkstad AB, Malmö
Sjösatt: 1951
I tjänst: 1952, 1954, 1956
Utrangerad: 1975
Skrov: Stegbotten, ett steg
Längd: 23 m
Största bredd: 5,5 m
Djupgående: 1,4 m
Deplacement: 40 ton
Maskin: 3 st Isotta Fraschini 184C á 1500 Hk = 4500 Hk
2 st Ford V8 á 85 Hk = 170 Hk
Fart: 50 knop (på marschmotorer max 7 knop, på 3 huvudmotorer min 18 knop)
Besättning: 16 man (varav 11 värnpliktiga)
Vapen: 2 st 53 cm rakbanetorpeder (skjutavst max 3000 m) alt 4 st minor
40 mm automatkanon m/36
2 st dubbel-kulsprutor m/36
57 mm lysraketer, på backen
Sjunkbomber
Hade i tidigare version en dubbel ksp (i barbett på backen), totalt 6 ksp, samt en 10,3 cm lysraket i stället för 57 mm lysraketer
Radar: Decca (PN-58)
Radioutrustning: Kortvåg 10W m/44, 5W UK m/46
Övrigt: Mekaniskt torpedsikte, RATSI (radartorpedsikte)

 

Övriga svenskbyggda MTB-typer:
T15 – T18 byggda 1941 2 IF 183-motorer längd 19 m
T21 – T31 byggda 1942-43 2 IF 184-motorer längd 20 m (T26 i bruk)
T42 – T56 byggda 1952-57 3 IF 184-motorer längd 23 m, V-botten (T46 och T56 i bruk)