T38 i ”vinteride”

Tisdagen den 19 november togs T38 upp på slipen i Mtb-hallen. Årets torrsättning har blivit något försenad på grund av att västra bron till Lindholmen sedan en tid tillbaka varit avstängd för fordonstrafik. Detta har inneburit att T38 tvingats förhala till fastlandssidan och åter för att kunna utföra vissa arbeten inför torrsättning. Men nu är T38 äntligen inne i ”stugvärmen” och vinterns underhållsarbeten kan påbörjas.

Fortverket fortsätter att renovera Mtb-hallen. Just nu pågar bland annat arbete med att återskapa den camoufalge-målning på utsidan som hallen en gång fick när den byggdes 1942. Ett trevligt projekt, tycker vi på T38.

Foto från torrsättningen: Lars Petersson