Länkar

Museifartyg

Motortorbedbåten T26
Motortorpedbåten T46
Motortorbedbåten T56
Torpedbåten T121 Spica
Robotbåten R142 Ystad
Minsveparen M20
Testfartyget Smyge
Ubåten U3
Ubåten Nordkaparen
Robotbåten R136 Västervik
M/Y Triton
Schnellboot Kranich – P6083

Föreningar

Veteranflottiljen Föreningen MTB-Veteraner
Torpedbåtsgnistarna SK0MTB
Flottans Män
Ubåtsklubben Hajen
Varvshistoriska föreningen Malmö
Sjöofficerssällskapet Stockholm
Varvshistoriska föreningen Karlskrona
Motortorpedbåds 112.division
Sällskapet Galärerna
Historic Naval Ships Association
Sjöofficerssällskapet Karlskrona

Företag

CB Marinlitteratur
Advokatfirman Werner HB
NavyBooks.com
Förlags AB Albinsson & Sjöberg
Tranås Taxi

Museer

Marinmuseum Karlskrona
Statens Maritima Museer
Göteborgs Maritima Centrum

Militära myndigheter

Försvarsmakten
3.sjöstridsflottiljen

Övrigt

Försvarsmaktens blogg – Veteranflottiljen