Länkar

Museifartyg

Motortorbedbåten T26
Motortorpedbåten T46
Motortorbedbåten T56
Torpedbåten T121 Spica
Robotbåten R142 Ystad
Minsveparen M20
Ubåten U3
Ubåten Nordkaparen
Robotbåten R136 Västervik
M/Y Triton
Schnellboot Kranich – P6083
Vedettbåten Sprängaren

Föreningar

Veteranflottiljen Föreningen MTB-Veteraner
Torpedbåtsgnistarna SK0MTB
Flottans Män
Ubåtsklubben Hajen
Varvshistoriska föreningen Malmö
Sjöofficerssällskapet Stockholm
Varvshistoriska föreningen Karlskrona
Motortorpedbåds 112.division
Sällskapet Galärerna
Historic Naval Ships Association
Sjöofficerssällskapet Karlskrona
Ubåtsklubbarna & Föreningen Ubåtsvapnet
Flygande Veteraner
Smålands Militärhistoriska Sällskap

Företag

NavyBooks.com
Förlags AB Albinsson & Sjöberg
Tranås Taxi
Runes Bensin

 Museer

Marinmuseum Karlskrona
Statens Maritima Museer
Göteborgs Maritima Centrum

Militära myndigheter

Försvarsmakten
3.sjöstridsflottiljen

Övrigt