Om föreningen

Foto: Ingmar Elofsson 2013

Motortorpedbåten T38 Vänner är en ideell förening som har bildats för att verka för och stödja Marinmuseum i att bevara och vårda T38 som ett levande, sjögående museifartyg. Föreningen bildades år 2000 av den skara frivilliga som sedan 1994 jobbat med fartyget samt de som varit dess besättning sedan 1997.
Såväl gamla ”mtb-chappar” som mera allmänt intresserat sjö- och motorfolk är välkomna i föreningen. Man kan stödja föreningen aktivt genom att hjälpa till med underhåll och drift eller enbart som stödjande medlem lämna sitt bidrag.
I medlemsförmånerna ingår bland annat möjlighet att köpa föreningens profilartiklar (se under Föreningen/Föreningsartiklar) och möjlighet att medfölja ombord under en medlemsdag som arrangeras varje sommar. Dessutom har medlemmar fritt inträde till Marinmuseum.
Viktig information sänds till medlemmarna med e-post.
Föreningen har årsmöte varje år under mars månad.
Hur blir man medlem? Se under Föreningen/Bli medlem.