Möte med HMS Carlskrona

Söndagen den 25 augusti hälsade vi HMS Carlskrona välkommen hem från Operation Atalanta genom att möta henne på Yttre fjärden i höjd med Kungsholmen och därefter passera förbi i hög fart.
Fotot taget från HMS Carlskrona av Ingmar Elofsson.