Kontakt

Föreningens ordförande
Peter Standert Stålbrand, ordforande@t38.se

Föreningens kassör
Lars Nilsson, info@t38.se

Föreningens sekreterare
Arne Palm, sekr@t38.se

Medlemsinformation
Lars Nilsson, info@t38.se

Personuppgiftsansvarig (PuA)
Peter Standert Stålbrand, ordforande@t38.se

Personuppgiftsbiträde (PuB)
Lars Nilsson, info@38.se

Adress
Motortorpedbåten T38 Vänner
Marinmuseum
Box 48
371 21 KARLSKRONA

Plusgiro
123 49 52-8

Swish
123 258 90 34