Kontakt

Föreningens ordförande
Peter Standert Stålbrand, ordforande@t38.se

Föreningens kassör
Dick Nilsson, kassor@t38.se

Föreningens sekreterare
Arne Palm, sekr@t38.se

Medlemsinformation
Lars NIlsson, info@t38.se

Tekniska frågor om T38
Calle Lindell, chiefen@t38.se

Web-ansvarig
Kristofer Nilsson, webmaster@t38.se

Adress
Motortorpedbåten T38 Vänner
Marinmuseum
Box 48
371 21 KARLSKRONA

Plusgiro
123 49 52-8