Nyheter

Årsmötet den 25 mars

  • 7 april, 2010

Jubileumsårsmötet på Sjöofficersmässen i Karlskrona den 25 mars samlade ett 30-tal medlemmar. Årsmötet inleddes med en parentation för två avlidna medlemmar. Den ene var Kent Öberg, föreningens förre ordförande (se föregående meddelande). Den andre var Rolf Andersson, besättningsman på T38 1952, som bland annat skrivit om sina minnen från mtb…

läs mer →

Kenth Öberg avliden

  • 27 mars, 2010

Kenth Öberg, föreningen T38 Vänners förste ordförande, avledefter en tids sjukdom den 19 mars 2010. Kenth blev 64 år. Kenth var, trots att han kom från ubåtsvapnet, en avde pådrivande entusiasternanär T38 år 1994 skulle överföras från MalmöTekniska Museumtill Marinmuseum i Karlskrona och restaureras till ett levande museifartyg. Kenth tjänstgjorde…

läs mer →

Jubileumsårsmöte den 25 mars!

  • 10 februari, 2010

Som framgår av kalendern genomförs T38 Vänners årsmöte den 25 mars, med början kl 1800 på Sjöofficersmässen, Karskrona. Årets årsmöte kommer bli lite speciellt då föreningen fyller 10 år. Föreningen bildades den 14 mars 2000. Därför blir det efter årsmötesförhandlingarna en tvårätters jubileumsmiddag, musikunderhållning m m. Kallelse (T38 Info februari-10)…

läs mer →

T38 äntligen torrsatt!

  • 22 december, 2009

Arbetet med att reparera slipspåret blev klart i slutet av förra veckan, och idag (22/12-09) togs en något snöbemängd och frostig T38 upp på slipen i Mtb-hallen. T38 besättning kan nu sova lugnt under jul- och nyårshelgerna, vi tar nya tag i början av 2010.Till alla medlemmar; En God Jul…

läs mer →

Försenad torrsättning

  • 18 november, 2009

T38 ligger fortfarande vid kaj i Örlogshamnen. Anledningen till detta är att slipspåret i Mtb-hallen havererat och fartyget har därför inte kunnat tas upp som tidigare år. Efter många turer och förhandlingar mellan Marinmuseum, Marinbasen och Fortverket har nu äntligen arbetet med att reparera spåret kommit igång. Detta beräknas ta…

läs mer →

Ny T38-film

  • 23 oktober, 2009

Marinmuseums nya informationsfilm om T38 finns nu utlagd på You Tube. Se filmen i vårt filmarkiv.

läs mer →

T38 till “vinteride”

  • 5 oktober, 2009

T38 lämnade idag (5 oktober) Marinmuseum och förtöjdevid Lindholmen i Örlogshamnen, i skydd för kommande höststormar. Sommarsäsongen är därmed definitivt avslutad, och inom kortpåbörjas höstens underhållsarbeten.

läs mer →

Sail och familjedag

  • 19 augusti, 2009

T38 låg under Sail Karlskrona-dagarna den 13-15 aug förtöjd vid Kungsbron (mitt emot Residenset) tillsammans med Sjövärnskårens Hjorten under Världsarvsporten och Marinmuseums utställningar. Vi hade visning på T38 mellan kl 10 och 19 varje dag. Ombord på T38 guidades under dessa dagar ca 200 personer, dessutom informerades säkert lika många…

läs mer →

Medlemsdagen 2009

  • 29 juni, 2009

Årets medlemsdag för medlemmar i T38 Vänner genomfördes söndagen den 28 juni i samband med Nostalgia Festival vid Marinmuseum. I år anslöt förutombesättning, ca 60 medlemmar som under dagen fick en åktur med T38 i Karlskrona skärgård. Vädret var strålande, solsken och varmt trots fiska vindar. Försäljningen av medlemsartiklargick också…

läs mer →

T38 åter vid Marinmuseum

  • 22 juni, 2009

T38 genomförde idag, den 22 juni, en kortare provtur och förtöjde därefter kl 1500 på sin vanliga plats vid Marinmuseum. Till de av våra medlemmar som har möjlighet: Välkomna till medlemsdagen vid Marinmuseum, söndagen den 28 juni med början kl 0900! Se utförlig info i medlemsbladet maj-09.

läs mer →
7 av 10
345678910