Medlemsdag 11 augusti

Årets medlemsdag ägde rum lördagen den 11 augusti i samband med Marindagen i Örlogshamnen, Karlskrona. Detta var första gången som vi provade att genomföra medlemsdag i samband med en marindag och det visade sig vara ett lyckat koncept. Förutom våra medlemmar besöktes marindagen av nästan 15000 personer som också kunde se T38 i aktion. Dessutom hade vi tur med vädret, solsken och svaga vindar. Bland besökarna fanns förutom T38 besättning drygt 60 av övriga medlemmar i T38 Vänner. De fick möjlighet att medfölja på en åktur med T38 i Karlskrona skärgård. Det blev totalt fem turer om ca 40 minuter vardera. Att medlemmarna var nöjda med dagen framgår bland annat av inlägg i gästboken. Efter avslutad medlemsdag förtöjde T38 åter vid Marinmuseum. Bilden är tagen av Kjell Arne Glöck från bryggan på HMS Carlskrona när T38 är på väg att förtöja i Örlogshamnen efter en åktur. Fler bilder från medlemsdagen 2012 finns i fotoalbumet.