Årsmötet den 21 mars

Vid årsmötet på Marinmuseum den 21 mars deltog 20 medlemmar. Några fler anslöt till den efterföljande föreläsningen.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes på rekordsnabba 31 minuter. Protokollet i sin helhet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj.
Mötet inleddes med parentation över den avlidne medlemmen Hans-Christer Skåve. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Samtliga styrelseledamöter vars mandattid utgick, revisorer och valberedning omvaldes, varför styrelsen under 2013 har samma utseende som förra året.
Under övriga frågor utdelade föreningens ordförande Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till hedersmedlemmen Bengt Bökberg. Medlemmarna Odd Andersson och Arne Petersson har också tilldelats hederstecknet men dessa kunde inte närvara vid årsmötet. I motiveringen för samtliga tre nämndes bland annat att de sedan föreningen bildades år 2000, troget deltagit i besättning och underhållsarbeten på T38 trots långa resvägar, från Malmö, Hjärtum respektive Tranås. Nämnas bör också att de tre gjort sin värnplikt som motormän på mtb. Odd på T34 1952, Bengt och Arne på T38 1954.
Efter årsmötesförhandlingarna intogs en god ärtmiddag i restaurang Skeppsgossen.
Kvällen avslutades med en trevlig och uppskattad föreläsning av riksdagsledamoten och ledamoten i försvarsutskottet Annicka Engblom under rubriken ”Sveriges försvarsförmåga – igår, idag och i morgon”.
Ett stort tack till de medlemmar som deltog vid årsmötet! Bild nedan. Bengt Bökberg mottar Veteranflottiljens hederstecken av ordförande Jan Hagberg. Foto: Thomas Chevrell.