T38 förtöjt Marinmuseum

T38 genomförde tisdagen den 4 juni en provtur med godkänt resultat och ligger nu på sin vanliga plats på Marinmuseums östra sida. Närmast väntar medlemsdagen den 6 juli. Foto: Marinmuseum 2005.