T38 sjösatt 5 maj

T38 sjösattes söndagen den 5 maj från slipen i Mtb-hallen och ligger nu förtöjd vid Wasaskjulet på Lindholmen. Sjösättningen gick utmärkt på de nya slipspåren. Nu återstår endast smärre rustningsarbeten innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum kan genomföras.
Det enda som för närvarande är beslutat om sommarens verksamhet är att medlemsdagen äger rum den 6 juli vid Marinmuseum, se kalender.
Bild från sjösättningen, foto Bengt Bökberg.