Alla inlägg av Lars Nilsson (admin)

Fana till T38 Vänner

På nationaldagen den 6 juni tilldelades T38 Vänner en av årets fanor av Stiftelsen Sveriges Nationaldag vid en ceremoni i Olofström, som samtidigt fyller 50 år som kommun. Fanan överlämnades av HM Konungen och T38 representerades av Arne Palm, sekreterare i föreningen.

Foto: Christoffer Persson.

T38 Vänners årsmöte 17 mars

Årets årsmöte genomfördes den 17 mars på Marinmuseum. Vid mötet deltog 20 medlemmar.

Mötet inleddes av ordförande Peter Standert Stålbrand med parentation för de fyra medlemmar som avlidit under 2021 och hittills under 2022.

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Sven-Åke Assarsson Söderbjörk.

Vid genomgång av verksamhetsberättelsen för 2021 kunde konstateras att det ekonomiska resultatet för föreningen inte blivit så bra. Ett underskott på – 28 183 kr redovisades, vilket främst beror på minskat medlemsantal samt större kostnader för underhåll än vanligt.  Ekonomin är trots detta god då föreningen har ett tillfredsställande eget kapital.
Efter detta beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Budgeten för 2022 fastställdes och medlemsavgifterna för 2023 beslutades oförändrade.

Val av ordförande och styrelseledamöter, vars mandattid utgick, resulterade i omval av samtliga vilket innebär att styrelsen ser ut som förra året.  Även ”sittande” revisorer och valberedning omvaldes.

Under övriga frågor meddelade Jan Hagberg att Veteranflottiljens hederstecken, ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” i år skall tilldelas Jens Lindh. Tyvärr kunde Jens inte närvara vid mötet.

Årsmötet beslutade också att ”chiefen” Calle Lindell skall utses till hedersmedlem för sina insatser under alla år på T38.

Efter en kort paus var det dags för årets föreläsning. Andreas Linderoth, som är forskare vid Statens Maritima Museer, höll ett föredrag om introduktionen av torpeder och torpedbåtar i svenska flottan i slutet av 1800-talet och sjöofficerarnas inställning till det nya vapnet.
Därefter intogs en god middag i restaurang Skeppsgossen.

Foto: Christoffer Persson

Medlemsavgift 2022

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2022.
Årsavgiften är som tidigare, 200 kr för enskild medlem, 500 kr för familj med två vuxna och två barn under 18 år, samt minst 2 000 kr för företags/organisationsmedlem.
Avgiften kan inbetalas på Plusgiro 123 49 52-8 eller med Swish 123 258 90 34. Skriv medlemsnummer eller e-postadress  i meddelandefältet!

Övrig info. Årsmötet äger rum den 17 mars med början kl 18.00 på Marinmuseum. Kallelse kommer i slutet av februari.

 

 

T38 åter i vinteride

Lördagen den 23 oktober torrsattes T38 i Mtb-hallen på Lindholmen. Vi hade stor tur med vädret och vattnet var ovanligt högt. Nu börjar planeringen av vinterns arbeten. Framför allt ett byte av samtliga lager i axelbärarna vilka trilskades tidigare i år, så vi fick ställa in all verksamhet under sommaren. Vi spottar nu i nävarna och siktar på en bättre säsong 2022.
Foto: Thomas Chevrell

T38 åter i Örlogshamnen

Lördagen den 18 september fick vi hjälp av Sjöräddningssällskapet, Hasslö, med bogsering av T38 från Marinmuseum till Örlogshamnen. Trots lite kulet väder och emellanåt blåst kom vi tryggt på plats vid Mtb-hallen. Nu återstår förberedelser inför torrsättning och vinterns arbeten.
Foto: Thomas Chevrell.

Verksamheten med T38 – sommaren 2021

Bästa medlemmar, T38 vänner!!

Jag hoppas ni mår bra och har det fint i sommarvärmen.

Nu behöver vi verklige ert stöd som medlem i T38 Vänner. Vi var så nära att påbörja provturen och omförtöja till Marinmuseet. Då sitter i princip samtliga propelleraxlar fast. Det är axellagren som har svällt när vi kom i vattnet och måste bytas. Vi riskerar stora skador om vi försöker köra.
Bifogar bild på på en axelbärare, tagen när vi senast jobbade med lagren.

Därför har vi beslutat att bogsera bort T38 till Marinmuseet så att besökare kan få se vårt fina fartyg. Det innebär att det inte blir någon medlemsdag i år då arbetet kommer ta ett antal veckor. Det arbetet kräver en hel del personal och just nu är vi även begränsade att ta oss in på Marinbasen p.g.a. Corona-regler. Lagerbyte blir alltså i höst/vinter.

Jag liksom ni hade sett fram emot att känna fartvinden och höra det härliga mullret. Det blir till att kavla upp ärmarna och bita i det sura äpplet.

Jag hoppas på er förståelse för det inträffade på vår i år 70-åriga dam och att ni fortsätter ert medlemskap hos oss då ni är oerhört viktiga för framdriften av T38.

Jag och besättningen på T38 önskar er en fortsatt fin sommar.

Peter
Ordförande

Sommarhälsning från T38

Här kommer en sommarhälsning med lite intressant information från Karlskrona.

Till att börja med, hoppas att allt är väl med er.

Just nu ligger T38 i Örlogshamnen och det genomförs de sista förberedelserna inför provturen som vi planerar att genomföra den 18 juli. Går allt som vi vill, så förtöjer vi vid Marinmuseet den dagen. Tidpunkt är lite svårt att säga, då dagen är ägnad till nämnd provtur. 

Den 17 juli är det en speciell dag för oss. T38 blir 70 år! Heder och respekt till de som konstruerade henne men även ett stort tack till de som har hjälpt till att bevara fartyget genom tiden.

Skriv upp datumet 4 september, för då avser vi genomföra vår medlemsdag för er! Vi får hålla oss friska och hoppas att där inte dyker upp några bestämmelser som sätter stopp för oss. Jag ber om er förståelse för detta. Mer information kommer i början av augusti. 

Ha en skön sommar och vi ses ombord! 

Peter
Ordförande