T38 Vänner medlemsdag 5 augusti

I likhet med tidigare år arrangerar T38 Vänner en medlemsdag för medlemmar, denna gång lördagen den 5 augusti med början kl 0900 vid Marinmuseum.
Årets medlemsdag äger rum i samband med Skärgårdsfesten i Karlskrona. Det kommer därför att finnas många möjligheter till förströelse vid eventuell väntan på åktur med T38.
Under dagen kommer också Göran Modig att visa upp sin radiostyrda modell av T48.
För att få delta vid medlemsdagen och boka åktur skall medlemsavgiften för 2023 vara betald.
Då detta skrivs redan i maj kan det bli ändringar fram till i augusti. I så fall delges det på hemsidan och med e-post till medlemmarna.
Foto: Mikael Andersson 2019