T38 sjösatt 20 maj

Lördagen den 20 maj kom T38 åter i sitt rätta element.
Sjösättningen gick bra i fint väder. T38 ligger nu förtöjd vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu återstår några veckors rustningsarbeten vid kaj innan provtur kan genomföras.

Foto: Anders Ekenberg