T38 sjösatt 22 april

T38 sjösattes i år söndagen den 22 april från Mtb-hallen i Örlogshamnen.Fartyget ligger nu vid Wasaskjulet på Lindholmen. Nu återstår en tid med rustningsarbeten innan T38 kan gå provtur och förtöja vid Marinmuseum. Vi återkommer med information om sommarens verksamhet under maj månad. Som ni kan se i kalendern genomförs årets medlemsdag den 11 augusti i samband med Marindagen i Karlskrona. Foto: Thomas Chevrell.