T38 förtöjt Marinmuseum

T38 genomförde fredagen den 18 maj en kortare provtur utan anmärkning och förttöjde därefter vid Marinmuseum. T38 ligger nu på sin vanliga plats på museets östra sida.