Årsmötet den 22 mars

Vid årsmötet på Marinmuseum den 22 mars deltog 19 medlemmar. Denna gång fick vi disponera ”Södra skeppet” som möteslokal, vilket fungerade utmärkt. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på ca 40 minuter. Protokollet i sin helhet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj. Som mötesordförande valdes Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk som svingade ordförandeklubban med van hand. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Sittande föreningsordförande Jan Hagberg, samtliga styrelseledamöter vars mandattid utgick, revisorer och valberedning omvaldes, varför styrelsen under 2012 har samma utseende som förra året (se styrelseförteckning under föreningen/styrelse). Under övriga frågor utlystes först en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året. Därefter utdelade ordföranden Veteranflottiljens hederstecken ”för förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen” till maskintjänstchefen på T38, Karl-Olov ”Calle” Lindell. I motiveringen nämndes bland annat Calles insatser vid den fem år långa renoveringen av T38 sedan hon ”återkom” från Malmö 1994. Utan Calles insatser under åren hade inte T38 varit vad hon är idag. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en god ärtmiddag i restaurang Skeppsgossen. Kvällen avslutades med en trevlig och uppskattad föreläsning av förre flygchefen vid Kustbevakningen Lars Franzén. Lars berättade och visade bilder (vissa rörliga) om kustbevakningsflygets insatser vid Operation Atalanta i Adenviken under 4 månader 2010. Ett stort tack till de medlemmar som deltog vid årsmötet!