T38 Information februari 2017

T38 Info febr-17

 

 

 

Här är medlemsbladet ”T38 Information februari 2017” med bland annat kallelse till årsmötet på Sjöofficersmässen den 2 mars.
Anmälan till årsmötet skall göras till info@t38.se senast den 23 februari! Obs att beställning av middag är bindande och att medlemsavgiften för 2017 skall vara betald vid deltagande.

Bilagor till T38 Info februari: Ekonomisk berättelse 2016 prel, Budgetförslag 2017