Medlemsavgift 2017

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2017!

Några trogna medlemmar redan betalt sin årsavgift för nästa år. Därför vill vi passa på att informera om medlemsavgifterna för 2017.
Medlemsavgiften för enskild medlem är som tidigare, 200 kr/år, och för företagsmedlem minst 2 000 kr/år.
Från och med 2017 inför vi dessutom en ny medlemskategori; Familjemedlemskap, 500 kr/år för två vuxna och två barn under 18 år. Vid medlemsanmälan skall namn på samtliga familjemedlemmar samt födelsedatum för barnen anges. Dessa uppgifter kan sändas till info@t38.se i samband med att medlemsavgiften inbetalas på PG 123 49 52-8.
Med förhoppning om att ni även under 2017 vill stödja oss med ert medlemskap.