T38-filmen

Den nya T38-filmen, ”Motortorpedbåten T38 – då och nu”, finns nuför försäljning till medlemmar. Se under Föreningen/Föreningsartiklar!