T38 är sjösatt!

T38 sjösattesden 11 maj kl 0930från Mtb-hallen på Lindholmen och ligger nu vid kajen vid Wsasaskjulet för fortsatta rustningsarbeten. Bilder från sjösättningsdagarna den 10-11 maj finns nu i vårt Fotoalbum. Vi återkommer så snart vi kan med vidare info om sommarensverksamhetpå denna sida. Medlemsbladet T38 Info maj kommer till alla medlemmar i slutet av månaden.