Årsmöte 2009

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 18 mars 2009 på Marinmuseum i närvaro av 33 medlemmar samt två inbjudna gäster. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Att notera är att Jens-Olof Lind avgick ur styrelsen efter 10 år som sekreterare och ersattes av Arne Palm (se upprättad styrelseföreckning under föreningen/styrelse). Under övriga frågor visades bl a den film som tagits fram av Stefan Holmberg, ”Motortorpedbåten T38 – då och nu”. En DVD med filmen kommer att försäljas till medlemmar och vi återkommer på hemsidan så snart det blir möjligt. Efter ett middagsuppehåll höll Olle Melin ett intressant och uppskattat föredrag om historiska byggnader inom Marinbasen i allmänhet och på Lindholmen, där T38 har sitt ”vinteride”, i synnerhet. Ett stort tack till föredragshållaren och övriga som deltog vid årsmötet! Fullständig redogörelse från mötet samt protokoll kommer i medlemsbladet ”T38 Info” i maj. Bilder finns i vårt fotoalbum.