T38 åter vid Marinmuseum

T38 genomförde idag, den 22 juni, en kortare provtur och förtöjde därefter kl 1500 på sin vanliga plats vid Marinmuseum. Till de av våra medlemmar som har möjlighet: Välkomna till medlemsdagen vid Marinmuseum, söndagen den 28 juni med början kl 0900! Se utförlig info i medlemsbladet maj-09.