Provtur och Marindag

T38 genomförde den 23 maj en provtur med gott resultat. Lördagen den 24 maj deltog T38 vid Marinens dag i Örlogshamnen, Karlskrona, och gjorde bl a på eftermiddagen ett uppvisningskör syd Lindholmen. Kommentar från kajen: T38 var den häftigaste båten på Marindagen. Mer info kommer till alla medlemmar under nästa vecka (22), med ytterligare lägesrapport om det något försenade medlemsbladet.