T38 Info maj

Medlemsbladet, T38 Info maj, är nu på väg med post till alla medlemmar. Förutom infobadet bifogas även aktuell medlemsmatrikel och de reviderade stadgarna. Notera särskilt info om medlemsdagen den 29 juni! T38 ligger nu förtöjd vid Marinmuseum och kan beskådas från kajen på museets östra sida.