T38 Sjösättning

T38 sjösattes tisdagen den 6 maj i strålande solsken och lugnt vatten. Fartyget ligger nu vid Wasaskjulet i Örlogshamnen för fortsatta arbeten vid kaj. På onsdagen genomfördes bl a bunkring och provkörning av samtliga motorer med gott resultat. Några bilder från sjösättningen finns under Fotoalbum. Vårt första uppdrag för året blir i samband med Marinens dag i Karlskrona den 24 maj. Vidare info till medlemmarna kommer i medlemsbladet, som troligen skickas ut i slutet av maj, d v s efter Marinens dag men i god tid före medlemsdagen den 29 juni.