Besök i Karlshamn

Den 22 juli gjorde T38 ett besök i Karlshamn under Östersjöfestivalen. Här är några bilder från besöket.
Läs Arne Palms reseberättelse från besöket under Nyheter 2016.
Bilden på T38 vid inlöpandet är tagen av Mats Lindblom. Övriga foton: Thomas Chevrell.