Medlemsdag den 13 augusti

Årets medlemsdag, med bland annat åkturer för medlemmarna, genomförs i år i samband med Marindagen i Örlogshamnen, Karlskrona, lördagen den 13 augusti. Dagen genomförs i likhet med medlemsdagen 2014, även då i Örlogshamnen.

Vid medlemsdagen kommer T38 Vänner att på kajen i Örlogshamnen ha ett sekretariat (tält) där medlemmarna kan sätta upp sig för åkturer med T38, köpa föreningsartiklar och få övrig aktuell information om T38. Vid grinden till Örlogshamnen kommer att finnas information om var vi finns. Åkturerna genomförs från kl 1030 och pågår därefter resten av dagen. Vid varje tur kan vi ta max 12 medlemmar.

För enskilda medlemmar som vill medfölja på en åktur med T38 gäller följande:
Mellan kl 1000-1200 kan ni vid sekretariatet sätta upp er och få en tid för åktur med T38. Ni måste boka en tid för åktur före kl 1200! Obs att vi inte kan ta emot några ”förhandsbokningar”!

För företagsmedlemmar gäller:
Företagsmedlemmar som avser att delta med några av sina anställda, max 5, uppmanas att kontakta oss senast den 8 augusti. Vi vill ha namn på deltagarna och ni får samtidigt en tid för åkturen. Detta för bästa spridning av företagsmedlemmarnas åkturer. Kontakta kassören Lars Nilsson, e-post info@t38.se eller tel. 0733-99 85 46. 

Eventuella ändringar i ovanstående kallelse kommer att tillkännages på vår hemsida, www.t38.se, samt med e-post till de medlemmar som anmält sådana. 

Välkomna till medlemsdagen!