Medlemsdagen den 13 augusti

Vår medlemsdag i samband med Marindagen i Örlogshamnen den 13 augusti kunde genomföras helt enligt programmet. I besättningen deltog hela 21 personer och vi kunde därför köra växelvis med två besättningar. Dessutom jobbade fyra personer i sekretariatet på kajen. Vädret blev inte så dåligt som vi befarat. Endast friska vindar som avtog under dagen och inget regn.
Under dagen genomfördes fem åkturer med totalt 71 medlemmar. Bättre än förväntat. Förutom medlemmar, många intresserade åskådare på kajen. Försäljningen av föreningsartiklar gick som vanligt strålande och gav ett bra tillskott i kassan. Dessutom rekryterades ett antal nya medlemmar till föreningen.
När medlemsdagen var avslutad kunde T38 förtöja vid Mtb-hallen på Lindholmen där besättningen sedan förberedde för kvällens skeppsafton.
Stort tack till de medlemmar som deltog och som stödjer vår verksamhet.
Foto: Thomas Chevrell
Fler bilder i Fotoalbum.