Besök i Karlshamn den 22 juli

Lördagen den 22 juli gjorde T38 ett endagsbesök i Karlshamn under Östersjöfestivalen. Syftet med besöket var att visa upp T38 för allmänheten. Här är Arne Palms berättelse från resan. Foto: Thomas Chevrell. Fler bilder i Fotoalbum.

”Fredagen klockan 0700 samlades besättningen i Örlogshamnen för att göra klart för gång till Marinmuseum och senare Karlshamn. Efter sedvanlig test av länspump samlade FC, Peter Fredriksson, besättningen för genomgång av dagens verksamhet.
På tid, kl 0710, kastades loss och på marschmotorer begav vi oss till Marinmuseum för att där hämta de medlemmar som skulle medfölja till Karlshamn.
Kl 0820, efter att medföljande medlemmar deltagit i den säkerhetsgenomgång som alltid genomförs, kastades loss, och färden ställdes mot Karlshamn.
Vädret vid tillfället var mycket behagligt. Ringa vind som krusade havet något, sol och molnfritt. T38:ans motorer ”spann kattlikt” och efter att Aspö passerats ställdes färden västvart mot Karlshamn.
Vi anlände till Karlshamn ca kl 0930 och förtöjde sedvanligt vid östra kajen. Allt gick så bra som det bara kan.
På kajen hade uppställts ett stort antal veteranbilar, varför det vid tillfället fanns en större mängd åskådare på plats. Vid visning av fartyget kunde noteras, att antal besökare blev ett rekord. Inte mindre än 325 besökare. Ett bra resultat.
Vädret under vårt besök i Karlshamn var på vår sida. Sol, varmt och uppehåll. Detta kanske bidrog till det publika intresse som visades för ”vår” båt.
Klockan 1500 klargjordes för losskastning efter det att nya medföljande medlemmar erhållit genomgång av gällande säkerhetsföreskrifter.
Återfärden till Karlskrona gick utan anmärkning. Vädret var detsamma som vid färden till Karlshamn. Kl 1645 förtöjde T38 åter i hemmahamnen Karlskrona. Efter att medföljande medlemmar debarkerat samlade FC besättningen för genomgång där han tackade besättningen för gedigen insats. /Arne Palm”