Årsmöte 2009

T38 Vänners årsmöte ägde rum den 18 mars på Marinmuseum i närvaro av 33 medlemmar. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på sedvanligt sätt. Efter ett middagsuppehåll höll Olle Melin ett intressant föredrag om historiska byggnader inom Marinbasen i allmänhet och på Lindholmen i synnerhet. Foton: Bengt Bökberg.