Medlemsinformation

Vi hoppas att T38 Information februari 2009 nu nått alla medlemmar. Medlemsbladet innehåller nödvändig information inför årsmötet den 18 mars kl 1800. Glöm inte att anmäla eventuellt deltagande senast den 12 mars! Om någon medlem händelsevis inte fått bladet, meddela detta till info@t38.se! Årets föredragshållare vid årsmötet är medlemmen Olle Melin, som kommer att berätta och visa bilder om Lindholmens byggnader och fyren God Natts historia, varav en av byggnaderna på Lindholmen är T38-as vinteride Mtb-hallen. Enbart detta är en anledning till att delta vid årsmötet!