Ny T38-film

Marinmuseums nya informationsfilm om T38 finns nu utlagd på You Tube. Se filmen i vårt filmarkiv.