Försenad torrsättning

T38 ligger fortfarande vid kaj i Örlogshamnen. Anledningen till detta är att slipspåret i Mtb-hallen havererat och fartyget har därför inte kunnat tas upp som tidigare år. Efter många turer och förhandlingar mellan Marinmuseum, Marinbasen och Fortverket har nu äntligen arbetet med att reparera spåret kommit igång. Detta beräknas ta några veckor och förhoppningsvis kan T38 komma in i hallen före jul.Normalt höstunderhåll har ändå kunnat genomföras vid kaj och denna försening torde inte påverka nästa års verksamhet.