T38 till ”vinteride”

T38 lämnade idag (5 oktober) Marinmuseum och förtöjdevid Lindholmen i Örlogshamnen, i skydd för kommande höststormar. Sommarsäsongen är därmed definitivt avslutad, och inom kortpåbörjas höstens underhållsarbeten.