Medlemsdag den 1 augusti 2015

I likhet med tidigare år arrangerar T38 Vänner en medlemsdag, denna gång lördagen den 1 augusti 2015 med början kl 0900 vid Marinmuseum.
Årets medlemsdag kommer att äga rum i samband med Skärgårdsfesten i Karlskrona. Det kommer därför att finnas många möjligheter till förströelse vid eventuell väntan på åktur med T38. Dessutom kommer Västerviks Vänner att ha en särskild visning av robotbåten HMS Västervik för T38 Vänners medlemmar.

Vid medlemsdagen den 1 augusti kommer T38 Vänner att ombord på Bremön (UO-mässen) inrätta ett sekretariat där medlemmarna kan sätta upp sig för åkturer med T38, köpa föreningsartiklar och få övrig aktuell information om T38. Åkturerna genomförs från kl 0930 och pågår därefter resten av dagen. Vid varje tur kan vi ta max 12 medlemmar.

För enskilda medlemmar som vill medfölja på en åktur med T38 gäller följande:
Mellan kl 0900-1130 kan ni vid sekretariatet på Bremön sätta upp er och få en tid för åktur med T38. Ni måste boka en tid för åktur före kl 1130! Obs att vi inte kan ta emot några ”förhandsbokningar”!

Företagsmedlemmar som avser att delta med några av sina anställda, max 5, uppmanas att kontakta oss senast den 27 juli. Vi vill ha namn på deltagarna och ni får samtidigt en tid för åkturen. Detta för bästa spridning av företagsmedlemmarnas åkturer. Kontakta kassören Lars Nilsson, e-post info@t38.se eller tel. 0733-99 85 46.

Eventuella ändringar i ovanstående kallelse kommer att tillkännages på vår hemsida, www.t38.se, samt med e-post till de medlemmar som anmält sådana.

Välkomna till medlemsdagen!