T38 är sjösatt

Ett säkert vårtecken!
T38 sjösattes söndagen den 10 maj och ligger nu vid Wasaskjulet på Lindholmen, Marinbasen.
Nu vidtar fortsatta rustningsarbeten under några veckor innan provtur och förtöjning vid Marinmuseum.
Foto: Thomas Chevrell