T38 medlemsdag den 1 augusti

I likhet med tidigare år arrangerar T38 Vänner en föreningsdag, denna gång lördagen den 1 augusti vid Marinmuseum med start kl 0900.
Årets medlemsdag äger rum i samband med Skärgårdsfesten i Karlskrona.
Ombord på HMS Bremön (UO-mässen) kommer föreningen att ha ett sekretariat där medlemmarna kan sätta upp sig för åktur med T38, köpa föreningsartiklar och få övrig aktuell information om T38. Åkturerna genomförs från kl 0930 och pågår därefter resten av dagen. Vid varje tur kan vi ta max 12 medlemmar. Bokning av åktur skall göras före kl 1130!