Kör för Svets & Smide

Fredagen den 27 juni genomfördes ett företagskör för Svets & Smide Karlskrona AB som bjöd sina anställda på en kort åktur med T38.
Då företaget under vintern tillverkat vår nya landgång förrättades samtidigt invigning av densamma. På bilden klipper företagsledningen, Ulf Hagström och Björn Cervallius, bandet under övervakning av Calle Lindell.
Svets & Smide är också nya företagsmedlemmar i T38 Vänner och hälsas härmed välkomna.
Foto: Thomas Chevrell.