Besök i Karlshamn 18-19 juli

T38 besökte Karlshamn den 18-19 juli i samband med Östersjöfestivalen. Här är Arne Palms reserapport i förkortad version.  Foto: Thomas Chevrell.

”Fredagen den 18 juli, avresedagen med T38 till Karlshamn, såg dyster ut väderleksmässigt. Dock inget regn och definitivt ingen vind.
Tio minuter före utsatt tid, kl 08.50, togs landgången bort, förtöjningarna lossades och resan påbörjades enligt plan. Färden, resan, var fantastisk. Havet var som en blank spegel. Det fanns inte tillstymmelse till en enda liten krusning.
Färden gick planenlig. Motorerna spann som en förnöjd katt, och jag såg att varvtalet låg på 1600. Alla var mycket nöjda, så även maskinisterna. Och naturligtvis skulle de vara det. Detta innebar ju ett fullgott arbete i maskin. Vädret förbättrades stadigt och det var fortfarande en blank vattenspegel när vi klockan 10.10 anlöpte Karlshamn och Östra piren.
På hamnplanen utanför T38 tilläggsplats pågick vid tillfället en uppsamling av alla de veteranbilar som under dagen skulle visas upp. Detta gjorde att det var och kom att bli ett stort antal besökande till platsen som även var intresserade av T38. Under de två dagar som T38 visades för allmänheten kom ca 500 besökande ombord. Många var intresserade av båten, och många var mycket intresserade av denna och kunde anses som presumtiva medlemmar
Allt enligt uppgjord plan fungerade. Från inkvartering till vaktfördelning, utspisning mm. Vädret var bra hela tiden med undantag av någon liten regnskur. Besättningen skötte sig med glans.
Lördagen den 19 juli förlöpte också helt utan anmärkning. Vid losskastning klockan 16.00 hade tillresta medlemmar intagit sina platser ombord och avresan gick enligt plan. Fartygschefen tog efter losskastning, en vidare cirkel inne i hamnbassängen för att med ökad fart kunna passera de många intresserade som kommit för att vinka farväl till 38:an och dess besättning. Hemfärden gick lugnt med något tilltagande vind, ca 3-5 sek/m. Strax efter klockan 17.00 anlöptes den utländska hamnstaden Karlskrona.”
/Arne Palm