Kenth Öberg avliden

Kenth Öberg, föreningen T38 Vänners förste ordförande, avledefter en tids sjukdom den 19 mars 2010. Kenth blev 64 år. Kenth var, trots att han kom från ubåtsvapnet, en avde pådrivande entusiasternanär T38 år 1994 skulle överföras från MalmöTekniska Museumtill Marinmuseum i Karlskrona och restaureras till ett levande museifartyg. Kenth tjänstgjorde då som chef för Telekompaniet vid Marinkommando Syd. När vänföreningen för T38 bildades år 2000 blev han dess förste ordförande, en post som han sedan hade till 2004. Därefter har han varit sammankallande för föreningens valberedning. Kenth har ända sedanförsta gångdag 1997 tillhört T38 besättning på däck, i första hand som teleofficer. Vi saknar en besättningsman, en kollega och en god vän.
Lars Nilsson