Årsmötet den 25 mars

Jubileumsårsmötet på Sjöofficersmässen i Karlskrona den 25 mars samlade ett 30-tal medlemmar. Årsmötet inleddes med en parentation för två avlidna medlemmar. Den ene var Kent Öberg, föreningens förre ordförande (se föregående meddelande). Den andre var Rolf Andersson, besättningsman på T38 1952, som bland annat skrivit om sina minnen från mtb och Gålö under fartyget/berättelser på denna hemsida. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på rekordsnabba 30 minuter. Protokollet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i maj, men några punkter kan nämnas. Ordförande Jan Hagberg omvaldes för ytterligare en tvåårsperiod. Även övriga styrelsemedlemmar och revisorer vars mandattid utgick vid mötet omvaldes, varför styrelsen under 2010 kommer att ha samma sammansättning som förra året. I valberedningen invaldes dock två nya namn, Hans-Åke Hansson och Dick Nilsson. Medlemsavgifterna för kommande år (2011) beslöts oförändrade. Under övriga frågor berättade hedersmedlemmen Christer Fredholm om de lokaler som årsmötet hölls i, det så kallade ”Rabinska huset”. Vår andre hedersmedlem, Bengt ”Putas” Forssbeck hade skickat en skriftlig jubileumshälsning. Efter en stunds BIO intogs därefter middag i Sjöofficerssällskapets restaurang. Ett antal traditionella ”mtb-snapsvisor” kunde höras till förrätten. Till kaffet underhöll Sjöofficerssällskapets husband, medan deltagarna kunde umgås efter behag. Tapto var utlyst till kl 2300, men vissa tappra lämnade inte mässen förrän strax före midnatt. Ett stort tack till de medlemmar som närvarade vid årsmötet!