Jubileumsårsmöte den 25 mars!

Som framgår av kalendern genomförs T38 Vänners årsmöte den 25 mars, med början kl 1800 på Sjöofficersmässen, Karskrona. Årets årsmöte kommer bli lite speciellt då föreningen fyller 10 år. Föreningen bildades den 14 mars 2000. Därför blir det efter årsmötesförhandlingarna en tvårätters jubileumsmiddag, musikunderhållning m m. Kallelse (T38 Info februari-10) skickas med post till alla medlemmar under vecka 8. Där kommer att framgå program, middagsmeny, kostnad m m. Anmälan om deltagande skall vara info@t38.se tillhanda senast den 18 mars.
Till alla medlemmar: Glöm inte att notera denna händelse i era almanackor!