Årsmötet den 24 mars

Vid årsmötet på Marinmuseum den 24 mars deltog 22 medlemmar, något färre än vad vi hoppats på. Årsmötesförhandlingarna genomfördes på ca 30 minuter. Protokollet kommer att bifogas medlemsbladet som utkommer i slutet av maj, men några viktiga beslut kan här nämnas. Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna skall höjas från och med 2012, till 200 kr för enskild medlem och 2 000 kr för företagsmedlem. Årsavgifterna har varit oförändrade sedan föreningen bildades år 2000, men bland annat på grund av ökande drivmedelskostnader är det nu dags för en höjning. I styrelsevalet blev det en ändring, då Peter Stålbrand invaldes som styrelsesuppleant i stället för Dan Källström som avsagt sig omval. Revisorerna omvaldes, och i valberedningen invaldes Lars Gärtner som sammankallande i stället för Peter Stålbrand. Namnlista på hela styrelsen, revisorer och valberedning finns på hemsidan under Föreningen/Styrelse. Under övriga frågor presenterades den nyutnämnde hedersmedlemmen Odd Andersson. Odd är en gammal mtb-veteran som gjortförtjänstfulla arbetenvid underhållet av T38. En närmare presentation av Odd Andersson kommer i maj-utgåvan av ”T38 Information”. Efter årsmötesförhandlingarna intogs en god ärtmiddag i restaurang Skeppsgossen. Kvällen avslutades med en trevlig och uppskattad föreläsning av medlemmen och örlogskaptenen Kjell Augustzén. Kjell berättade om, och visade bilder från Marinens uppdrag i Adenviken 2009, där han själv deltagit som fartygschef på HMS Trossö. Ett stort tack till de medlemmar som deltog vid årsmötet! Bilder från årsmötet 2011 under Fotoalbum.